trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konsultacje zmiany nazwy Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Śremie

    Statut Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespoł Opieki Zdrowotnej w Śremie jako akt prawa miejscowego podlega procedurze konsultacji. Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr  XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 roku określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

    Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały określa przedmiot konsultacji, termin konsultacji, formy konsultacji, sposób publikacji informacji o przeprowadzeniu konsultacji oraz inne informacje, o ile wymaga tego forma konsultacji.

    Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 7425/2023 z dnia 9 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany nazwy Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Śremie oraz nadania statutu Wielkopolskiemu Ośrodkowi Reumatologicznemu im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie, postanowił przeprowadzić konsultacje ww. projektu uchwały z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

    Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.umww.pl/) oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (https://www.umww.pl/).

    Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany nazwy Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Śremie oraz nadania statutu Wielkopolskiemu Ośrodkowi Reumatologicznemu im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie. Opinia Rady stanowi załącznik do niniejszej informacji.