trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konferencja dotycząca projektowanych zmian przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami

  W dniu 24 czerwca br. odbyła się konferencja online poświęcona projektowanym zmianom przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami. Konferencja była adresowana do włodarzy wielkopolskich miast i gmin, przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, a także prowadzących instalacje komunalne. Tematem konferencji były najważniejsze zagadnienia wynikające z projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, a mianowicie:

  • nowe definicje odpadów;
  • planowane zmiany w funkcjonowaniu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami;
  • planowane zmiany związane z wojewódzkimi planami gospodarki odpadami oraz krajowym planem gospodarki odpadami.

  Program konferencji obejmował przedstawienie prezentacji dotyczących powyższych zagadnień, a także panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych prelegentów oraz osób uczestniczących w konferencji online.

  Przedmiotowa konferencja wpisuje się w cykl spotkań poświęconych istotnym zmianom stanu prawnego w obszarze ochrony środowiska i klimatu, które będą sukcesywnie organizowane przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu pod auspicjami Pana Jacka Bogusławskiego – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Powyższe ma na celu ułatwić przedstawicielom organów administracji publicznej oraz przedsiębiorcom realizację rozlicznych obowiązków związanych z zarządzaniem środowiskiem, które często mają charakter trudny i skomplikowany.