trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Dla poprawy bezpieczeństwa i ochrony klimatu Gmina Rychwał zrealizuje unijny projekt z WRPO 2014+

    „Podpisujemy dzisiaj umowę na realizację interesującego projektu Gminy Rychwał, który zyskał bardzo dobrą ocenę w procedurze konkursowej i doskonale wpisuje się zarówno w ochronę klimatu, jak i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Dofinansowanie unijne pochodzi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i wynosi blisko 700 tys. zł – mówił dziś podczas spotkania z Burmistrzem Gminy Stefanem Dziamarą Marszałek Marek Woźniak. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec-Dąbroszyn jest ostatnim ogniwem, łączącym resztę już wybudowanych odcinków dróg rowerowych otaczających gminę” - dodał Marszałek.

    Celem inwestycji, o łącznej wartości 890 tys. zł, jest skomunikowanie Rychwała z punktami przesiadkowymi i zakładami pracy, umiejscowionymi na przedmieściach miasta. Gmina zbuduje wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec-Dąbroszyn ciąg pieszo-rowerowy z oświetleniem ulicznym LED oraz parking „Bike&Ride”. W ramach inwestycji powstanie także chodnik prowadzący do punktów przesiadkowych – przystanków autobusowych umiejscowionych na początku i na końcu planowanej trasy pieszo-rowerowej. „Cieszę się jako gospodarz gminy Rychwał z uzyskanego z Urzędu Marszałkowskiego wsparcia na realizację tej ważnej inwestycji. Ale najbardziej na ten moment oczekiwali nasi mieszkańcy” – powiedział Burmistrz Stefan Dziamara.

    Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał dotychczas projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 447 mln zł w ramach Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” WRPO 2014+.

    Prezentację projektu znajdą Państwo w załączniku.