trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa

    14 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia etapu wojewódzkiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” oraz powołania kapituły przedmiotowego konkursu. Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw z terenu województwa wielkopolskiego, które w latach 2010 – 2023 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. Łączny udział środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład własny sołectwa w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego projektu nie może być mniejszy niż 40%. Laureaci konkursu otrzymają nagrody,  w tym nagrody finansowe.