trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

DEBATA (NIE TYLKO) O REGIONIE

  Trzy przegłosowane (przy sprzeciwie lub głosach wstrzymujących się ze strony opozycyjnego klubu PiS) uchwały: o udzieleniu zarządowi województwa wotum zaufania, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok, udzielająca zarządowi absolutorium – to efekt wielogodzinnych debat radnych podczas sesji sejmiku, która odbyła się 29 maja.

  Po raz kolejny już podsumowaniu stanu regionalnych finansów za minione dwanaście miesięcy (więcej o wynikach budżetu za 2022 rok i jego ocenie przez marszałka Marka Woźniaka i skarbnik Elżbietę Kuzdro-Lubińską tutaj: https://www.umww.pl/jak-wykonalismy-budzet-wojewodztwa-za-2022-rok) towarzyszyła obowiązkowa debata nad raportem o stanie województwa. Wcześniej dokument ten, jak i sprawozdanie budżetowe, szczegółowo omówiły wszystkie sejmikowe komisje. Wydały one – a zwłaszcza te najważniejsze w tym przypadku, czyli Komisja Budżetowa i Komisja Rewizyjna – pozytywne opinie.

  Podczas sesji przyszedł czas głównie na wystąpienia polityczne. Politykę prowadzoną przez zarząd i sposób realizacji budżetu chwalili przedstawiciele koalicyjnych klubów PO, PSL i Nowej Lewicy oraz radny niezrzeszony; wybrane elementy działań (lub ich braku) krytykowali radni opozycyjnego PiS. W debacie oprócz spraw związanych bezpośrednio z województwem, pojawiły się też elementy nawiązujące do polityki krajowej, m.in. uchwalenia ustawy o komisji badającej rosyjskie wpływy w Polsce. Spierano się również o to, w kim i w czym należy upatrywać obiektywnie dobrej kondycji finansowej regionu.

  Jak wyglądały wyniki głosowań nad trzema najważniejszymi uchwałami majowej sesji?

  Za udzieleniem zarządowi województwa wotum zaufania (podsumowującym debatę o stanie regionu) było 24 radnych, 11 zagłosowało przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

  Nikt nie był natomiast przeciw zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu; tę uchwałę poparły 22 osoby, a 8 wstrzymało się od głosu.

  Również 22 radnych oddało swój głos za udzieleniem zarządowi województwa absolutorium, nikt się nie wstrzymał, a 9 osób zagłosowało przeciw. Po tym głosowaniu członkowie sejmikowego prezydium pogratulowali zarządowi, wręczając kwiaty marszałkowi i skarbnik województwa.


  Galeria zdjęć: