trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Baza kandydatów NGO na członków komisji konkursowych na rok 2020

    Na podstawie Uchwały Nr 53/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie: trybu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nadzorowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego zostali wyłonieni kandydaci, którzy będą brali udział w pracach komisji konkursowych Urzędu i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

    Poniżej przedstawiamy listę wyłonionych kandydatów, która jest zamieszczona takżew Aktualnościach Sejmiku i Urzędu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (www.umww.pl) oraz na portalu Wielkopolskie Wici (www.wielkopolskiewici.pl).

    Departament/Jednostka organizujący otwarty konkurs ofert przed powołaniem komisji oceniającej oferty będzie się kontaktował z wybranymi kandydatami w celu ustalenia możliwości ich udziału w jej pracach.

    Przypominamy, że praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny, a członkom komisji konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

    Ponadto przed rozpoczęciem posiedzenia każdy członek komisji jest zobowiązany do podpisania deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej oraz oświadczenie w sprawie unikania konfliktu interesów.