Żłobek w Łubowie otwarty


2 stycznia 2020 r. Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, na zaproszenie wójta gminy Łubowo Andrzeja Łozowskiego, wziął udział w uroczystości otwarcia żłobka w Łubowie powstałego w ramach projektu dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt pod nazwą „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy oraz zagrożonych wykluczeniem w formie utworzenia żłobka gminnego w Łubowie” dofinansowany został z funduszy unijnych będących w gestii Zarządu Województwa Wielkopolskiego (WRPO 2014-2020, poddziałanie: „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi”). Całkowita wartość projektu to 1,376 mln zł, z czego kwota dofinansowania z WRPO wyniosła 1,240 mln zł. Umowa na dofinansowanie projektu podpisana została 8 października 2019 r. w Łubowie przez Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka oraz Wójta Andrzeja Łozowskiego.

Cel główny projektu to utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminnym Żłobku w Łubowie oraz finansowanie przez 24 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy. W ramach projektu sfinansowane zostały następujące działania:
• prace modernizacyjno-adaptacyjne pozwalające na dostosowanie budynku oraz pomieszczeń do potrzeb dzieci do lat 3;
• zakup i montaż wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi;
• wyposażenie i montaż placu zabaw, w tym modyfikacja przestrzeni wspierającej rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci.


Galeria zdjęć:

  • Żłobek w Łubowie otwarty
  • Żłobek w Łubowie otwarty
  • Żłobek w Łubowie otwarty
pdf    drukuj    drukuj