Zielona energia popłynie w południowej Wielkopolsce


Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego 30 lipca 2018 roku podczas konferencji prasowej podpisała w Odolanowie umowy z gminami Ostrzeszów, Czajków oraz Odolanów na dofinansowanie realizacji projektów z Poddziałania 3.3.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (WRPO 2014+).

Sygnatariuszami umów byli: Henryk Plichta – Wójt Gminy Czajków, Marian Witek – Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów, Marian Janicki – Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów.
- Dla zapewnienia właściwego rozwoju regionu i poprawy jego atrakcyjności ważne są działania, które skutkują poprawą stanu środowiska, w tym czystości powietrza. Przykładem takich rozwiązań proekologicznych są realizowane przez Państwa projekty, które zakładają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych – mówiła podczas konferencji Marzena Wodzińska.
I tak blisko 4,3 mln złotych trafi do Gminy i Miasta Odolanów, 5 mln złotych do Gminy Czajków, która zrealizuje projekt wspólnie z gminą Kraszewice i ponad 6 mln złotych do Miasta i Gminy Ostrzeszów, w których powstanie łącznie 1339 instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych. Wcześniej umowy podpisały gminy Przygodzice (prawie 6 mln zł) i Nowe Skalmierzyce (ponad 6 mln zł).
Do tej pory Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał prawie 28 mln złotych z WRPO 2014+ gminom z subregionu kaliskiego na działania związane z budową instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Dofinansowanie związane jest z realizacją projektów, dotyczących poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin i miast. Gminy wybudują dla mieszkańców łącznie 1339 instalacji fotowoltanicznych oraz solarnych. Planowane działania wpłyną m.in. na zapewnienie dywersyfikacji źródeł energii, zapewnią większe bezpieczeństwo energetyczne regionu, a jednocześnie pozwolą wykorzystać naturalne uwarunkowania i lokalny potencjał subregionu.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na projekty w ramach Poddziałania 3.1.1: „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” 90 mln złotych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl


Galeria zdjęć:

  • Zielona energia popłynie w południowej Wielkopolsce
  • Zielona energia popłynie w południowej Wielkopolsce
pdf    drukuj    drukuj