Marszałek Woźniak odwiedził inwestycje w Gminie Żerków zrealizowane przy finansowym wsparciu samorządu województwa


Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego odwiedził 8 września gminę Żerków. Marszałek wziął udział w otwarciu Kina społecznościowego w Żerkowie, którego powstanie zostało dofinansowane ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Gościł również na Orliku w Żerkowie i w Komorzu Przybysławskim, gdzie otwarte zostały dwa obiekty wybudowane w ramach samorządowego programu „Szatnia na medal”. Na zakończenie wizyty Marszałek pojechał do Dobieszczyzny na otwarcie drogi gminnej po modernizacji, dofinansowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Projekt budowy sieci małych kin społecznościowych na terenie 26 wielkopolskich gmin realizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Zarząd Województwa przekazał na ten cel blisko 4 mln zł. Kina powstają w ramach istniejącej już infrastruktury publicznej. Wyposażone są w profesjonalne urządzenia do emisji obrazu i dźwięku w jakości cyfrowej. Zastosowane w projekcie technologie umożliwiają szeroki i stały dostęp do olbrzymich zasobów polskiej i światowej kinematografii oraz innych treści multimedialnych. Dają szerokie możliwości edukacyjne i tym samym przyczyniają się do zmniejszenia grona osób dotkniętych wykluczeniem cyfrowym. Celem inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury i wzbogacenie oferty kulturalnej gmin. - Najczęściej moja rola sprowadza się do podpisania umowy, rzadziej mam możliwość uczestniczenia w prezentacji projektu” - powiedział Marszałek. - Warto też podkreślić, że ten projekt cieszy się bardzo dobrą opinią i co ważne, udało się zainteresować nim lokalne samorządy z całego regionu. W sumie 26 gmin występuje wspólnie w tym projekcie – mówi Marszałek Woźniak. – Dzięki temu powstają miejsca, w których mieszkańcy zyskują dostęp do bogatych zasobów polskiej i światowej kinematografii. Takie „kino za rogiem” to bardzo dobre miejsce do wspólnego spędzania wolnego czasu, dostępne niemalże na wyciągnięcie ręki – podkreśla Marszałek.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego zadecydował także o dofinansowaniu budowy i modernizacji dróg lokalnych w regionie. Środki unijne na ten cel pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Gmina Żerków złożyła wniosek o przyznanie pomocy na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobieszczyzna, której celem jest podwyższenie standardu dróg gminnych oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez przebudowę drogi gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej oraz budowę nowego chodnika w miejscowości Dobieszczyzna. Przebudowano drogę wewnętrzną w miejscowości Dobieszczyzna na odcinku 0,215 km – wymieniona została nawierzchnia jezdni z gruntowej na bitumiczną, przebudowane zostały chodniki i zjazdy zlokalizowane na wysokości przebudowywanego odcinka drogi. Na realizację inwestycji gmina otrzymała blisko 240 tys. zł, co stanowi 64% wartości całej inwestycji.


Galeria zdjęć:

  • Marszałek Woźniak odwiedził inwestycje w Gminie Żerków zrealizowane przy finansowym wsparciu samorządu województwa
  • Marszałek Woźniak odwiedził inwestycje w Gminie Żerków zrealizowane przy finansowym wsparciu samorządu województwa
  • Marszałek Woźniak odwiedził inwestycje w Gminie Żerków zrealizowane przy finansowym wsparciu samorządu województwa
  • Marszałek Woźniak odwiedził inwestycje w Gminie Żerków zrealizowane przy finansowym wsparciu samorządu województwa
  • Marszałek Woźniak odwiedził inwestycje w Gminie Żerków zrealizowane przy finansowym wsparciu samorządu województwa
  • Marszałek Woźniak odwiedził inwestycje w Gminie Żerków zrealizowane przy finansowym wsparciu samorządu województwa
  • Marszałek Woźniak odwiedził inwestycje w Gminie Żerków zrealizowane przy finansowym wsparciu samorządu województwa
pdf    drukuj    drukuj