ZDALNIE O DROGACH


Posiedzenie sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej, które odbyło się 11 maja, było z pewnością historyczne. Po raz pierwszy bowiem od czasu utworzenia samorządu województwa sejmikowa komisja obradowała w trybie zdalnym. Radni, podobnie jak później podczas wszystkich majowych posiedzeń sejmikowych komisji, widzieli się, słyszeli, dyskutowali i głosowali poprzez połączenie wideo. Na miejscu, w siedzibie samorządu województwa, przebywał jedynie każdorazowo przewodniczący danej komisji (w tym pierwszym przypadku obrady prowadziła Mirosława Rutkowska-Krupka).
Radni zapoznali się z przedstawioną przez dyrektora WZDW Pawła Katarzyńskiego informacją o inwestycjach zrealizowanych na drogach wojewódzkich w 2019 roku, także tych z udziałem środków unijnych. Była to również okazja do rozmowy o tym, co obecnie dzieje się na trasach podległych województwu. Pytano m.in. o prace na DW 190, o przetarg na budowę mostu na warcie w Rogalinku czy o postęp robót przy obwodnicy Gostynia.
Komisja zapoznała się również z informacją o działalności instytucji kultury samorządu województwa Parowozownia Wolsztyn w 2019 roku. Ponadto radni zaopiniowali szereg ruchów finansowych w budżecie województwa i WPF w obszarach dotyczących dróg, kolei i planowania przestrzennego.


Galeria zdjęć:

  • ZDALNIE O DROGACH
pdf    drukuj    drukuj