ZBADALI PŁACE I WYJAZDY


Delegacje zagraniczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego, koszty funkcjonowania jego niektórych komórek organizacyjnych, płace w UMWW oraz w WORD-ach – informacje za 2019 rok dotyczące wymienionych obszarów znalazły się pod lupą sejmikowej Komisji Rewizyjnej, która obradowała – w trybie zdalnym – 14 maja. Radni przeanalizowali też informację o stanie mienia województwa (dyskutując m.in. o CWJ Hipodrom Wola) oraz o przeprowadzonych w 2019 roku kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych.
Komisja rozpoczęła również analizę wykonania budżetu województwa za 2019 rok. Omawiano m.in. koszty utrzymania budynku UMWW, koszty osobowe, przebieg niektórych inwestycji w podległych instytucjach kultury i opieki zdrowotnej.
Prace nad ubiegłorocznymi dochodami i wydatkami były także okazją do dyskusji nad tym, jaki wpływ na tegoroczne dochody województwa może mieć sytuacja związana z pandemią koronawirusa i spowolnieniem gospodarczym, biorąc pod uwagę choćby fakt, że duża część dochodów województwa zależy od wpływów z podatku CIT.


Galeria zdjęć:

  • ZBADALI PŁACE I WYJAZDY
pdf    drukuj    drukuj