Zawodowcy Południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie


Konferencja prasowa zorganizowana przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu (CWRKDiZ) zainaugurowała realizację projektu Erasmus+ pt. „Zawodowcy Południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie”. W ramach projektu uczniowie trzech szkół z terenu subregionu kaliskiego wyjadą na bezpłatne staże i praktyki zagraniczne. W konferencji wzięła Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
Centrum w konsorcjum z Zespołem Szkół Zawodowych w Kaliszu, Zespołem Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach opracowało projekt wyjazdu do Irlandii dla 50 uczniów i 6 opiekunów. Uczniowie będą szlifować swój warsztat zawodowy w specjalnościach: fryzjer, sprzedawca, kucharz, logistyk i technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywienia oraz technik architektury krajobrazu. Wniosek uzyskał bardzo dobrą wysoką notę zespołu oceniającego, bo aż 97,5 punktów na 100 punktów możliwych do zdobycia, co zapewniło mu 37 miejsce liście z 1022 zgłoszonych aplikacji.
„Jestem bardzo dumna z tego, że kaliskie Centrum wraz z wybranymi szkołami będzie realizowało to przedsięwzięcie. To pierwszy tego typu projekt realizowany przez jednostkę organizacyjną Samorządu Województwa Wielkopolskiego” – mówiła Marzena Wodzińska.
Realizacja projektu rozpoczyna się już od września rekrutacją uczniów, a potem ich przygotowaniem kulturowo-językowym. W październiku w szkołach odbędą się zajęcia i konkursy w ramach tygodnia irlandzkiego, uwieńczone konferencją z obecnością Ambasadora Irlandii i Konsula Irlandii w Polsce. A pierwsze wyjazdy zaplanowane są na maj 2019. Projekt zakończony zostanie na początku 2020 roku.
To nie ostatnie nasze słowo w temacie realizacji projektu Erasmus+. Już na początku 2019 roku planujemy złożenie kolejnego wniosku i mamy nadzieję, że uda nam się to zrobić z kolejnymi szkołami zainteresowanymi współpracą. Zależy nam bardzo do zrównoważenia działań w każdym powiecie subregionu kaliskiego” – powiedziała Magdalena Sekura-Nowicka, Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. „Dla szkół wspólne składanie i realizacja wniosku jest dużym odciążeniem. Wszelkie kwestie techniczo-organizacyjne, jakie jak pisanie wniosku, wprowadzanie go do specjalnych aplikacji, czy rozliczanie finansowe jest po stronie Centrum, co w znacznym stopniu pomaga szkołom skupić się na samej realizacji programu dla uczniów” – dodała.
Współpraca województwa ze stroną irlandzką ma szeroki zakres, nie tylko w ramach realizacji opisywanego projektu. Fundacja Kultury Irlandzkiej realizuje od kilku lat na terenie Polski dwa projekty edukacyjne: „Irlandia w szkole” oraz „Z Seanem przez świat”. Działania i oferta pierwszego projektu adresowana jest do szkół podstawowych i średnich, drugiego natomiast do przedszkoli. „Zależy nam na tym, by na mapie realizacji projektów znalazły się także szkoły i przedszkola z terenu całej Wielkopolski. Zapewnienie chęci włączenia do ww. projektów placówek oświatowych z naszego województwa złożyli na moje ręce – Ambasador Republiki Irlandii w Polsce, J.E. Gerard Edward Keown oraz Wicekonsul Honorowy Irlandii w Poznaniu, Pan Krzysztof Schramm.” – podkreśliła Marzena Wodzińska.


Galeria zdjęć:

  • Zawodowcy Południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie
pdf    drukuj    drukuj