trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zawiadomienie o przystąpieniu do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego

    Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje o przystąpieniu do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego.

    Konsultacje przeprowadzone będą w formie przyjmowania uwag organizacji na załączonym poniżej formularzu, dostarczonym do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w formie papierowej albo w formie elektronicznej na adres: dk.sekretariat@umww.pl.

    Konsultacje przeprowadzone zostaną od 1 kwietnia 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. włącznie.