"Łączy nas Polska" - wizyta delegacji z Białorusi w Wielkopolsce


4 lipca 2017r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie, którego bohaterami były 45 - osobowa grupa nauczycieli i działaczy środowisk polonijnych z Białorusi (m.in. z Grodna, Lidy, Mińska i Homla) oraz 45 - osobowa grupa dzieci i młodzieży polskiej, mieszkających na stałe na terenie Białorusi. Wizyta gości zza naszej wschodniej granicy, trwająca od 2 do 9 lipca, jest elementem programu „Łączy nas Polska”, który Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizuje już po raz trzeci. Gospodarzem spotkania z udziałem Andżeliki Borys, Przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi oraz hm. Tomasza Kujaczyńskiego, Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego była Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

„Zaproszenie delegacji z Białorusi jest formą docenienia wysiłków organizacji polonijnej - Związku Polaków na Białorusi - na rzecz zachowania języka polskiego na Białorusi, sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz kultywowania polskich tradycji i zwyczajów”, mówiła Marzena Wodzińska, witając gości.

Celem projektu „Łączy nas Polska” jest integracja i wymiana międzykulturowa nauczycieli i młodzieży polskiej, mieszkających po obu stronach granicy, głównie poprzez zgłębienie historii, tradycji i kultury Rzeczypospolitej jako kraju wielu narodów, zaznajomienie z zasadami funkcjonowania instytucji państwa i samorządu terytorialnego oraz prezentacji roli, jaką Polska odgrywa w Europie.
„Drugim, równie ważnym celem jest integracja i wymiana międzykulturowa młodzieży. Czas spędzony wspólnie pozwoli poznać inne zwyczaje, skonfrontować się z innymi postawami, co z pewnością pomoże lepiej się zrozumieć i nie kierować stereotypami we wzajemnych relacjach”, podkreśla Marzena Wodzińska.

Powodzenie przedsięwzięcia realizowanego w latach 2015 i 2016 zaowocowało włączeniem w tym roku do projektu także 30 - osobowej grupy dzieci z Wielkopolski.
W ramach projektu dla nauczycieli zaplanowano wykłady i prelekcje dotyczące początków państwowości polskiej, spotkanie z Prymasem Polski, zajęcia muzyczno-taneczne oraz warsztaty z zakresu terapii zajęciowej, także zwiedzanie Gniezna, Poznania, Lednogóry i Inowrocławia. Dzieci i młodzież wezmą udział we wspólnych zajęciach o charakterze rekreacyjno – edukacyjnym, zorganizowanych na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Żeglarskiego przez Chorągiew Wielkopolska ZHP w Kiekrzu.


Galeria zdjęć:

pdf    drukuj    drukuj