trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zaproszenie do CREATORA

   

   
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  zaprasza instytucje publiczne z Wielkopolski
  do składania propozycji projektów z zakresu
   
  Tworzenia wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź
  na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych  
  w ramach mini programu CREATOR
  finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C
   

   Formularz wypełniony w języku angielskim należy przesłać
  do dnia 29 kwietnia 2011 r.
  pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na następujący adres:
  CREATOR
  Länsstyrelsen Västerbotten
  SE – 901 86 Umeå
  Sweden
  oraz drogą elektroniczną pod adres: application@creator7.eu
   
   
  Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie www.creator7.eu
   
  Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Gospodarki
  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
  pod numerem telefonu 61 65 80 713,
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,
  a także elektronicznie pod adresem: sekretariat.drg@umww.pl.
   
   
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego