Zakończenie procedury weryfikacji formularzy zgłoszeniowych na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (MSWW)


Wszystkim, którzy zgłosili swoje kandydatury na radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego serdecznie dziękujemy.

Jednocześnie informujemy, że zakończyliśmy procedurę weryfikacji pod względem formalnym złożonych formularzy.

W związku z wyborami parlamentarnymi, które odbyły się w październiku br. Sejmik Województwa Wielkopolskiego wymagał powołania nowych radnych oraz nowego przewodniczącego, co wydłużyło proces wyłonienia Zespołu do spraw wyborów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. W skład Zespołu wchodzą: po 2 radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z każdego okręgu wyborczego (łącznie 12 radnych) oraz 12 młodzieżowych radnych.

Wynik prac Zespołu, po zatwierdzeniu przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, zostanie opublikowany w serwisie https://www.umww.pl/ oraz na https://bip.umww.pl/

Więcej informacji: Magda Skrzypczak, tel. 61 626 77 43, e-mail: magda.skrzypczak@umww.pl

pdf    drukuj    drukuj