trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zakończenie konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie występowania mieszkańców województwa wielkopolskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą

    Zgodnie z uchwałą nr 3792/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2021 r. zmieniającą uchwałę Nr 3748/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie występowania mieszkańców województwa wielkopolskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, w dniach od 17 czerwca do 30 lipca 2021 r. prowadzone były konsultacje z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

    W dniu 2 sierpnia br. Rada wydała opinię pozytywną, proponując przedstawione w załączonej tabeli zmiany. Na podstawie § 8 ust. 1 Uchwały nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Kancelaria Sejmiku przedstawia propozycję ustosunkowania się do stanowiska Rady i przekazanie przedłożonego projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie występowania mieszkańców województwa wielkopolskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą na posiedzenie Komisji Statutowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.”