trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zakończenie konsultacji dotyczących udzielania dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile

    Działając na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 2094) oraz § 6 Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeprowadził konsultacje dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określania trybu postępowania o udzielnie dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile w latach 2024-2025.

    Uwagi można było składać w terminie od 25 października 2023 r. do 3 listopada 2023 r

    W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do przedmiotowego projektu uchwały.

    Informację w sprawie zakończenia konsultacji Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął na posiedzeniu 9 listopada 2023 r. Uchwała została skierowana na posiedzenia komisji branżowych oraz sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.