trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zakończył się pracowity tydzień posiedzeń komisji

  Samorządowcy pozytywnie zaopiniowali zmiany w budżecie. Pomoc finansowa w kwocie 3 milionów złotych zostanie przekazana dla powiatu średzkiego na budowę ronda przy drodze wojewódzkiej nr 432 w Ruszkowie, które powstanie w ramach drugiego etapu obwodnicy wschodniej Środy Wielkopolskiej. Dwa miliony złotych mają trafić do gminy Jastrowie na wzmocnienie nawierzchni DW 189 - ulicy Wojska Polskiego w Jastrowiu.

  Dyskutowano o zaplanowanych inwestycjach drogowych realizowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, o przedsięwzięciach kolejowych, o przewozach rowerów, ulgach w ramach Karty Dużej Rodziny i podjętych ubiegłorocznych działaniach Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego.

  Radni zapoznali się z funkcjonowaniem Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, pozytywnie zaopiniowali również projekt uchwały dotyczący dalszego członkostwa Wielkopolski w Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Informacji.

  Przeanalizowano wyniki szkolnych egzaminów zewnętrznych oraz zapoznano się z wysokością średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

  Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały dotyczący realizacji programu „Wielkopolska przyjazna zwierzętom", który jest skierowany na minimalizowanie ich bezdomności, leczenie oraz poprawę dobrostanu. Do udziału w programie zgłosiło się 88 gmin, dofinansowanie przyznano 33 jednostkom samorządu terytorialnego. Największa wartość pomocy wyniesie 30 tysięcy złotych.

  Duże zainteresowanie wzbudził także zwycięski projekt przebudowy budynku starej octowni na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie. Rani pracujący w Komisji Kultury omówili z projektantami szczegóły planowanej inwestycji.

  Rozstrzygnięto otwarte konkursy na całoroczne działania sportowe w 2024 roku. Dla przykładu, blisko 7 mln złotych z budżetu naszego województwa otrzyma Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe na szkolenia dzieci i młodzieży.

  Radni zapoznali się z problemem degradacji i stepowania gleb w naszym regionie. Przedstawiciele Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach przedstawili zalecenia dotyczące użytkowania ziemi i jej ochrony w odniesieniu do zachodzących zmian środowiskowych i klimatycznych. Omówiono także aktualny stan badań w tym zakresie, wraz z zaleceniami dla wielkopolskiego rolnictwa.

  Pozytywnie zaopiniowano zmianę w realizacji cieszącego się dużym zainteresowaniem programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+". Uczestniczy w nim obecnie 2 tysiące sołectw i 13 miast liczących do 5 tysięcy mieszkańców. Ma być ich jeszcze więcej.

  Samorządowcy zapoznali się również z programami naprawczymi siedmiu szpitali na lata 2023-2025. O swoich planach mówili przedstawiciele placówek z Poznania, Gniezna, Wolicy, Kalisza, Konina, Leszna i Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy.

  Przyjęto także raport z wynikami Barometru Zawodów, czyli jednorocznej prognozy sytuacji w zawodach w naszym województwie. Barometr dzieli je na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe oraz pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów, a także na poziomie województw i kraju.

  Radni pracujący w Komisji Gospodarki pozytywnie zaopiniowali zmiany w planie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2024 rok, dotyczące poszerzenia zakresu inwestycji w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ulicy Wrzoska. Nowy zbiornik ma zwiększyć retencję wód opadowych z terenu szpitala, ale również zaspokoić główne potrzeby retencyjne Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Zapoznali się również z raportem realizowanych i planowanych działań w regionie, które omówił Maciej Sytek Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej.

  Skonsultowano także sprawy bieżące, przygotowując się tym samym do zaplanowanej na 26 lutego sejmikowej sesji.

   


  Galeria zdjęć: