trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

XXIX sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w trybie zdalnym

   W imieniu Małgorzaty Waszak-Klepki, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego informujemy, że  poniedziałek, 26 kwietnia 2021 roku o godz. 11.00 w trybie zdalnym rozpocznie się XXIX Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Przebieg Sesji można śledzić dzięki transmisji na stronie www.bip.umww.pl w zakładce Sejmik Województwa Wielkopolskiego – Transmisje obrad Sejmiku. 

  Porządek obrad: 
  1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarzy obrad.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/471/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2021.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/470/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie Borek Wielkopolski. 
  7. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie Koźmin Wielkopolski. 
  8. Podjęcie uchwały  w sprawie: powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie Trzcianka. 
  9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych i pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych. 
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630 "Turystyka").
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Wijewo na zadanie z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowane w 2021 roku (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe realizowane w 2021 roku w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
  14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Koninie.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego: Gminie Pobiedziska, Gminie Kleczew, Gminie Krzywiń.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Radioterapii Onkologicznej I Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.
  17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Centrum Rehabilitacji im. prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej
  18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Leczenia Uzależnień w Charcicach.
  19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2020 roku.
  21. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zadań, na które w 2021 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi województwa.
  22. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Borek Wielkopolski- organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie.
  23. Podjęcie uchwały  w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Koźmin Wielkopolski - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim.
  24. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie.
  25. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Mieścisko - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.
  26. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Żerków - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie.
  27. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Ostrzeszowskiemu - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach.
  28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
  29. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
  30. Interpelacje i zapytania radnych
  31. Zamknięcie posiedzenia. 


  Galeria zdjęć: