XXII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


W poniedziałek 28 września 2020 roku o godz. 11.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu rozpocznie się XXII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.


Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wybór sekretarzy obrad.

4.Przyjęcie informacji Zarządu Województwa Wielkopolskiego o:
- przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2020 roku,
- kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 roku Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, Samorządowych Instytucji Kultury, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

5.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2020.

6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne.

7.Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki ze środków zwrotnych inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”.

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: określenia zadań, na które w 2020 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazane samorządowi województwa.

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku.

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku w trybie bezprzetargowym położonym w Poznaniu przy al. Niepodległości 34.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Murowana Goślina (dział 630 "Turystyka").

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" na zadania inwestycyjne (Dział 926„Kultura Fizyczna”).

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" na zadania remontowe (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Rogoźno w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2020 roku (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).

17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowych powołanych do przeprowadzenia konkursu na stanowiska: Ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Ordynatora Oddziału Chirurgicznego Ogólnego i Ordynatora Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

19.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

20.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.

21.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.

22.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.

23.Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w Województwie Wielkopolskim w 2019 roku.

24.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego: Gminie Włoszakowice, Gminie Kleczew.

25.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego: Gminie Miasto Złotów, Gminie Ostrowite, Gminie Pobiedziska, Gminie Powidz, Gminie Zaniemyśl, Gminie Pępowo.

26.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej dawnej drogi krajowej nr 5 o przebiegu od skrzyżowania z drogą ekspresową S5 /węzeł Mieleszyn/ do granicy województw wielkopolskiego/kujawsko-pomorskiego.

27.Podjęcie uchwały w sprawie: pozbawienia kategorii odcinków drogi wojewódzkiej (dawnej drogi krajowej nr 5) o przebiegu:
- od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 /Głuchowo/ do ronda łącznika drogi ekspresowej S5 pomiędzy węzłem Kościan Północ a drogą wojewódzką (dawną drogą krajową
nr 5),
- od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 308 /Kościan/ do skrzyżowania z drogą wojewódzką
nr 312 /Czacz/.

28.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej nr 431 Granowo – Nowe Dymaczewo – Mosina – Kórnik o przebiegu od skrzyżowania z drogą krajową nr 32 /Dębina, ul. Poznańska/ do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 306 /Dymaczewo Nowe, ul. Bolesławy Prusak/.

29.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej nr 184 Wronki – Ostroróg – Szamotuły – Przeźmierowo o przebiegu od skrzyżowania z drogą ekspresową S11 /węzeł Poznań Napachanie/ do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2405P /Przeźmierowo, ul. Rynkowa/.

30.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej nr 311 – całej drogi przebiegającej od skrzyżowania z drogą wojewódzką (dawna droga krajowa nr 5) /Kawczyn/ do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 /Czempiń, ul. Towarowa/.

31.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach VIII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

32.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Regionalnej Rady Ochrony Przyrody.

33.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wolnej Białorusi.

34.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

35.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIV/282/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

36.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok.

37.Informacja na temat stanu wdrażania Działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez Departament Wdrażania EFS (wg stanu na 31.07.2020 r.).

38.Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji podjętych w II kwartale 2020 roku.

39.Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

40.Interpelacje i zapytania radnych

41.Zamknięcie posiedzenia.

 

pdf    drukuj    drukuj