XVIII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


W poniedziałek, 24 lutego 2020 roku o godz. 12.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu rozpocznie się XVIII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarzy obrad.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2020.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w trybie bezprzetargowym w budynku położonym w Kościanie przy pl. Paderewskiego 1.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Wielkopolskie oraz warunków i zasad korzystania z nich.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespole Pałacowo-Parkowym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Koninie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Pierwszych Piastówna Lednicy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Lesznie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym im. Stanisława Staszica w Pile.
17.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczenia.
19. Podjęcie uchwały w sprawie apelu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w kwestii bardzo trudnej sytuacji mieszkańców w kontekście podwyżek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Wielkopolski.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Samorządowej Karty Praw Rodzin.
21. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przekazania zgodnie z właściwością rzeczową skargi na brak działań władz Swarzędza w zakresie likwidacji smogu w tym mieście.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
23. Informacja w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego – zgodnie z art. 30a karty Nauczyciela.
24. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji podjętych w IV kwartale 2019 roku (Sesje XII, XIII, XIV).
25. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
26. Interpelacje i zapytania radnych.
27. Zamknięcie posiedzenia.

pdf    drukuj    drukuj