trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

XLIII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

  W imieniu Małgorzaty Waszak-Klepki, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego informujemy, że w poniedziałek 27 czerwca 2022 roku o godz. 12.00  w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu rozpocznie się XLIII Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  

  Przebieg Sesji można śledzić także dzięki transmisji na stronie: https://bip.umww.pl/106---678---transmisje-obrad-sejmiku 
   
  Porządek obrad.
  1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarzy obrad.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/713/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok.  
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/712/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne.  
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Województwa Wielkopolskiego za rok 2021 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego umowy na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy z Fundacją „Złotowianka” z siedzibą w Złotowie. 
  8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie Dobra.  
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Miejskiej Słupca. 
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Ostrowite.  
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec na odbudowę 6 wiat przystankowych, które uległy zniszczeniu w wyniku przejścia orkanu Dudley przez miejscowości Stara Ciświca i Nowa Ciświca 17.02.2022 r.  
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace interwencyjne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa wielkopolskiego.  
  13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 
  14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania uczniom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 
  15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 
  16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania z zakresu infrastruktury sportowej, realizowane w 2022 roku (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). 
  17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury sportowej, realizowane w 2022 roku w ramach piątej edycji Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). 
  18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe z zakresu infrastruktury sportowej, realizowane w 2022 roku w ramach piątej edycji Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). 
  19. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/823/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630 "Turystyka"). 
  20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630 "Turystyka"). 
  21. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.  
  22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.  
  23. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycyjno - Technicznych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.  
  24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem w Poznaniu. 
  25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIV/282/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  
  26. Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w Województwie Wielkopolskim w 2021 roku.  
  27. Informacja o stanie realizacji WRPO 2014+.  
  28. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji podjętych w I kwartale 2022 roku (Sesja XXXVIII, Sesja XXXIX oraz Sesja XL). 
  29. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  
  30. Interpelacje i zapytania radnych.
  31. Zamknięcie posiedzenia.


  Galeria zdjęć: