trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

X Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej

  *26 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego otworzył X Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej poświęcone zagadnieniu „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” w kontekście rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa Wielkopolskiego oraz podmiotów działających na rzecz rozwoju gmin i powiatów.*

  Podczas spotkania zaprezentowany został nowy projekt pn. „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Wielkopolskiego” realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który zakłada wsparcie samorządów, m.in. w postaci cyklu szkoleń i warsztatów dla pracowników samorządowych, doradztwo eksperckie, sieciowanie współpracy i wymianę doświadczeń w zakresie obsługi inwestora.

  W programie spotkania znalazły się wykłady Marka Śliwińskiego z Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Samorząd przyjazny przedsiębiorcy – doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej”, Moniki Zdrojek z Centrum Zarządzania Projektami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. pt. „Standardy Obsługi Inwestora” oraz Mirosława Odziemczyka, Pełnomocnika Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. ds. Współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi pt. „Polska Strefa Inwestycji. Płaszczyzny współpracy PAIH S.A – SSE”.

  Dodatkowych informacji o projekcie „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Wielkopolskiego” udzielają eksperci Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) funkcjonujące w strukturach Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
  Kontakt bezpośredni: e-mail: coie@umww.pl lub telefonicznie pod numerami: 061 626 62 62 oraz 061 626 62 67.
  Prezentacje ze spotkania do pobrania poniżej (materiał dostępny do dnia 6.12.2019, po tym terminie prosimy o kontakt z COIE): https://cloud.umww.pl/s/cNsqWFzCpJfzxY5.


  Galeria zdjęć: