WZMACNIAĆ SAMORZĄDY!


Obradujący pod koniec maja w Płocku Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP przyjął stanowisko w sprawie roli samorządu terytorialnego w Polsce.
Samorządowcy, nawiązując do rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 r., stwierdzili, że zapoczątkowały one przemiany ustrojowe, które upodmiotowiły obywateli i ich wspólnoty. Podkreślili pozytywną rolę, jaką w ostatnich dziesięcioleciach odegrały w Polsce samorządy, także w kontekście efektywnego wykorzystania funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej.
„Konwent Przewodniczących Sejmików uważa, że poprzez wzmacnianie samorządów skutecznie będą realizowane działania służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Stoimy na stanowisku poszerzania zadań samorządów, wyposażania ich w realne kompetencje oraz adekwatne dochody celem realizowania ich misji w społecznościach lokalnych” – napisali samorządowcy (treść całego stanowiska - w załączniku).
Przewodniczący oraz dyrektorzy biur/kancelarii sejmików spotkali się w Płocku w dniach 29-31 maja. Było to pierwsze posiedzenie konwentu w obecnej kadencji. Wielkopolskę reprezentowali przewodniczący sejmiku Wiesław Szczepański i dyrektor Kancelarii Sejmiku Ryszard Taciak.


Galeria zdjęć:

  • WZMACNIAĆ SAMORZĄDY!

pdf    drukuj    drukuj