trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wyzwania klimatyczne… kontynuujemy wielkopolskie rozmowy o klimacie

  Wielkopolskie rozmowy o klimacieJacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego zaprasza na drugą odsłonę cyklu spotkań pn. „Wielkopolskie rozmowy o klimacie”. Konferencja odbędzie się w środę 8 grudnia 2021 r. w  godz. 9.30-12.30, tym razem w formule online.  Jej tematem są „Wyzwania klimatyczne w podejściu UE, Polski i województwa wielkopolskiego. Ramy formalne i prawne”. 
   
  Zarząd Województwa Wielkopolskiego dobrze wiedząc, że postęp cywilizacyjny powinien odbywać się w sposób odpowiedzialny i zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, zwraca uwagę na najważniejsze wyzwania, przed jakimi stajemy dzisiaj w obszarze ochrony środowiska przyrodniczego i klimatu. Dlatego zainicjował cykl spotkań konferencyjnych pn. „Wielkopolskie rozmowy o klimacie”. Na drugie już wydarzenie – w formule online – zapraszamy w środę 8 grudnia, stanowi ono dobrą okazję do omówienia najważniejszych diagnoz naukowych oraz dokumentów i wyzwań globalnych, europejskich, a także krajowych i regionalnych. 
   
  Konferencja inauguracyjna z cyklu „Wielkopolskie rozmowy o klimacie” odbyła się 6 października i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród wielkopolskich samorządowców, jak i młodzieży, świata nauki oraz organizacji społecznych.
  Jak zaznaczył Jacek Bogusławski, ochrona środowiska i klimatu jest bardzo ważnym aspektem rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym oraz globalnym. Inicjatywa wynikająca z koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu dotyczy wszystkich sektorów gospodarki. Zgodnie z towarzyszącą EZŁ mapą drogową, niebawem zostaną wdrożone nowe ramy prawne i wytyczne. Efektem tego procesu jest np. ogłoszone przez Komisję Europejską w lipcu tego roku „Europejskie prawo o klimacie” i związane z nim założenia pakietu „Fit for 55”.  Ważne są także wnioski na temat zmian klimatycznych, wynikających z sierpniowego raportu IPCC oraz listopadowej XXVI Konferencji klimatycznej ONZ (COP26). To okoliczności, które powodują konieczność przygotowania Wielkopolski do tych intensywnych procesów. 
  – Zależy nam na tym, aby zarówno starostowie powiatów, jak i włodarze wielkopolskich gmin oraz wszyscy mieszkańcy naszego regionu, którym ochrona środowiska i klimatu jest szczególnie bliska, mieli szeroki dostęp do aktualnej sytuacji prawnej, najlepszych praktyk i wyzwań związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej w 2050 r. – powiedział Jacek Bogusławski. – Zatem jednym z ważniejszych celów konferencyjnego cyklu jest usystematyzowanie najpilniejszych potrzeb i możliwości Wielkopolski .
   
  Kolejne konferencje, zaplanowane zostały na luty i maj 2022 r., będą dotyczyły następujących tematów przewodnich:
  • III Konferencja: „Działania adaptacyjne i przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu.”
  • IV Konferencja: „Jak sprostać wyzwaniom służącym ochronie klimatu? Możliwości finansowania i dobre praktyki”.
  Zgłoszenia należy przesyłać mailowo do piątku 3 grudnia br., na adres: karolina.prymas@umww.pl  
   
  Szczegółowy program konferencji niżej. Ze względu na pandemię mogą być wprowadzone niewielkie zmiany w programie.
   

  Program konferencji

  Godzina

  Temat

  Prelegent

  9.30-10.00

  Rejestracja (online) uczestników

  10.00-10.15

  Uroczyste otwarcie i słowo wstępne: „Wyzwania klimatyczne…”

  Pan Jacek Bogusławski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

  10.15-10.45

  „Diagnozy naukowe oraz dokumenty globalne i europejskie”

  Pan Prof. dr hab. inż. Radosław Juszczak

  Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP Poznań

  10.45-11.05

  „Europejski Zielony Ład i „Gotowi na 55”: osiągnięcie unijnego celu klimatycznego na 2030 r. w drodze do neutralności klimatycznej

  Pani Karolina Janus

  Prawnik w Departamencie Zarządzania Środowiskiem i Klimatu UMWW w Poznaniu

  11.05-11.35

  „Deklaracje i zobowiązania Polski – w krajowych dokumentach strategicznych”

  Pani dr hab. inż. Izabela Sówka Prof. PW,

  Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej,

  V-ce Przewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Środowiska

  11.35-11.55

  „Polskie prawodawstwo klimatyczne. Ujęcie ogólne”

  Pan Rafał Maciejewski, prawnik, Naczelnik Wydziału

  Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu UMWW w Poznaniu

  11.55-12.15

  „Regionalne dokumenty strategiczne Województwa Wielkopolskiego a aspekty klimatyczne”

  Pan Marcin Wachek, Naczelnik Wydziału

  Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu UMWW w Poznaniu

  12.15-12.30

  Dyskusja podsumowująca z udziałem prelegentów


  Galeria zdjęć: