Wywieśmy biało-czerwone flagi we wtorek 14 kwietnia, w dniu narodzin Państwa Polskiego


Marszałek Marek Woźniak zachęca, abyśmy 14 kwietnia, we wtorek, wywiesili narodową flagę i uczcili rocznicę narodzin Polski. I to mimo trudnego czasu, który przeżywamy wraz ze społecznością całego świata, boleśnie doświadczaną pandemią COVID-19. Zaledwie rok temu Sejm RP uchwalił ustawę, ustanawiającą 14 kwietnia, dzień chrztu Polski w 966 r., świętem państwowym – Świętem Chrztu Polski. Jak przypomina Marszałek Woźniak – to epokowe w naszej historii wydarzenie, które stało się początkiem polskiego państwa i włączyło je do wspólnoty europejskiej, dokonało się na wielkopolskiej ziemi.

Już w 2016 r., w roku 1050. rocznicy chrztu Polski, Samorząd Województwa Wielkopolskiego uczcił to wydarzenie, a Marszałek Marek Woźniak wielokrotnie podkreślał jego przełomowe znaczenie w historii naszej państwowości, określającego miejsce i rolę Polski w Europie oraz znaczenie dla historii Wielkopolski. Z jego inicjatywy już 21 grudnia 2015 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął przez aklamację stanowisko w sprawie ogłoszenia roku 2016 w Wielkopolsce Rokiem 1050. rocznicy Chrztu Polski. Inicjatywa miała na celu zwrócenie uwagi i podkreślenie w przestrzeni publicznej związku początków Polski z Wielkopolską. – Nie wszyscy Polacy pamiętają – mówił wtedy w mediach Marszałek Woźniak – że to właśnie w Wielkopolsce powstało Państwo Polskie. Chodzi także o to, abyśmy my, Wielkopolanie, poczuli dumę z tego faktu, że Polska narodziła się tutaj, na ziemiach Polan, na ziemiach wielkopolskich i to my w pewnym sensie niesiemy odpowiedzialność za tę wspaniałą historię.

Potem, 11 kwietnia w Teatrze Wielkim w Poznaniu, podczas uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego radni podjęli przez aklamację uchwałę w sprawie przyjęcia apelu z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski o godne uczczenie tego szczególnego w dziejach Polski wydarzenia. Wielu historyków podkreśla, jak przełomowe znaczenie miała decyzja Mieszka I, by przystąpić do wspólnoty europejskiej, do wspólnoty łacińskiej i jak wiele pożytku przyniosła ona dla państwa i społeczeństwa. Także Marek Woźniak powiedział w trakcie sesji, że obchody 1050. rocznicy chrztu Polski stanowią okazję „do przypomnienia genezy wydarzeń, które zadecydowały o miejscu Polski w Europie i budowie naszej narodowej tożsamości w oparciu o religię chrześcijańską”. Marszałek zwrócił uwagę, że „dla nas, Wielkopolan, to źródło dumy i ogromne zobowiązanie, aby chronić, pielęgnować i ukazywać liczne ślady początków polskiej państwowości zachowane na naszej ziemi. Bo chcemy, aby Wielkopolska kojarzyła się nie tylko z nowoczesnym, otwartym na świat regionem, ale także miejscem, z którego jesteśmy wszyscy dumni”.

Dla Wielkopolski szczególne znaczenie miał fakt, że wówczas centralne trzydniowe obchody rocznicy chrztu Polski odbywały się właśnie w naszym regionie – w Gnieźnie, na Ostrowie Lednickim i w Poznaniu. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz państwowych i kościelnych. To w stolicy Wielkopolski odbyło się historyczne, pierwsze poza Warszawą posiedzenie Zgromadzenia Narodowego z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystościach brał udział legat papieski. 

pdf    drukuj    drukuj