Wyniki naboru na Targi Annual Investment Meeting Dubaj 2019


aimDepartament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, iż w dniu 24 stycznia br. zakończono nabór na stoisko regionalne na targach ANNUAL INVESTMENT MEETING w Dubaju (ZEA), odbywających się w dniach 8-10 kwietnia 2019 r.
Do udziału w ww. wydarzeniu nie zakwalifikowała się minimalna liczba podmiotów (zgodnie z pkt. IV.2 Informacji o warunkach dofinansowania).

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

pdf    drukuj    drukuj