Wyniki konkursu na udzielenie dotacji dla Instytucji Otoczenia Biznesu działających na rzecz MŚP na realizację zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie wsparcia współpracy między sferą nauki i gospodarki pt.: „WSPÓŁPRACA IOB-BIZNES-NAUKA”


W Konkursie pt.: „WSPÓŁPRACA IOB-BIZNES-NAUKA” edycja 2018 zgłoszono 3 wnioski na 4 możliwe dotacje do przyznania. Zgodnie z Regulaminem Konkursu wnioski przeszły ocenę formalną, po której nastąpił etap uzupełnień.

Komisja Konkursowa dokonała następnie oceny merytorycznej w poniższych kategoriach:

 • Potencjał wnioskodawcy (kadra, doświadczenie w realizacji projektów oraz we współpracy z jednostkami naukowymi, zaawansowanie powiązań sieciowych)
 • Zgodność z obszarami inteligentnych specjalizacji
 • Zaawansowanie prac przygotowawczych
 • Finansowy wkład własny
 • Ilość przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację projektu
 • Zaangażowanie w projekt końcowych użytkowników
 • Zasadność realizacji wskazanej w projekcie usługi
 • Oczekiwane rezultaty projektu
 • Wpływ projektu na zaangażowane podmioty
 • Wpływ projektu na rozwój powiązań sieciowych
 • Transfer wiedzy i technologii

Wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną i otrzymały minimalnie 50% maksymalnej liczby punktów, zostały uszeregowane na liście rankingowej, w kolejności malejącej ilości punktów.

Informacje o Konkursie:
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego w Poznaniu,
e-mail: blanka.blajer-kujawa@umww.pl,
tel. 61 626 62 48


pdf    drukuj    drukuj