WSZYSTKO DLA SENIORÓW


Jakie działania, skierowane do coraz liczniejszej w naszym regionie grupy seniorów, podejmują instytucje publiczne? Co oferuje osobom starszym rząd, jakie programy realizuje samorząd województwa, a co można sfinansować przy pomocy pieniędzy unijnych? – na tego typu pytania szukano odpowiedzi podczas lipcowych obrad sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. – Wielkopolskie społeczeństwo starzeje się, mamy coraz więcej osób w wieku poprodukcyjnym, co przekłada się także na problemy z brakiem rąk do pracy – stwierdził Wojciech Zarzycki, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Ponad 67 procent nieaktywnych zawodowo seniorów to kobiety, a prognozy GUS wskazują, że do 2050 roku liczba osób w wieku 65 lat i starszych zwiększy się o ponad 116 proc., natomiast osób w wieku 80 lat i starszych wzrośnie aż o ponad 168 proc.
Ponadto komisja zapoznała się ze sprawozdaniem dotyczącym programu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w regionie za 2018 rok.


Galeria zdjęć:

  • WSZYSTKO DLA SENIORÓW
pdf    drukuj    drukuj