trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Współpraca z organizacjami pozarządowymi / Konkursy i zadania publiczne w dziedzinie kultury

  Konkursy

  Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury na dany rok kalendarzowy ma na celu dofinansowanie przedsięwzięć o najwyższych walorach artystycznych, służących wspieraniu rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Wielkopolski oraz promujących Województwo Wielkopolskie w kraju i poza granicami. Priorytety z zakresu kultury na kolejne lata są określane w „Ogłoszeniu otwartego konkursu ofert”. W konkursie, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, mogą wziąć udział organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych RP.

  Punkt Konsultacyjny UMWW dla organizacji pozarządowych mieści się w Poznaniu w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (al. Niepodległości 18, pokój 01 (parter), budynek C).

  Dyżury konsultantów w Punkcie Konsultacyjnym:
  Finanse i księgowość: poniedziałki, środy 16:00-18:00
  Prawo: wtorki, czwartki 16:00-17:00

  Dane kontaktowe:
  Tel.: 61 626 67 14
  Fax: 61 626 67 15
  Adresy e-mail: ngo.finanse@umww.pl
                          ngo.prawo@umww.pl