Wspólne działania na rzecz seniorów


Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (UMP) uzyskał status Europejskiej Strony Referencyjnej w ramach partnerstwa w innowacji na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się w Europie, stworzonego wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, szpitale kliniczne i biznes z branży IT, działający w ramach Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego (firmę Apollogic) https://apollogic.com. Jednym z warunków uzyskania takiego statusu było włączenie w skład konsorcjum aplikującego jednostki samorządu terytorialnego. Stało się to możliwe dzięki podpisaniu przez Marzenę Wodzińską, Członkinię Zarządu Województwa w grudniu 2019 r. listu intencyjnego w tej sprawie pomiędzy Województwem Wielkopolskim a UMP. Tym samym uzyskanie go jest wspólnym sukcesem w działaniach na rzecz seniorów.
Motywem przewodnim konsorcjum - zgodnym z jedną z inteligentnych specjalizacji Wielkopolski – będzie opracowanie i wdrożenie wirtualnych konsultacji medycznych, które docelowo pozwoliłyby na zmniejszenie liczby pacjentów korzystających z pomocy Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Konsultacje te, w oparciu o uczenie maszynowe i rozszerzoną rzeczywistość mogłyby być pierwszym etapem ukierunkowanego przepływu chorych do właściwego specjalisty w ramach pomocy doraźnej (również wieczorowej). Grupą docelową byliby mieszkańcy Wielkopolski, którzy niekoniecznie muszą korzystać z wykwalifikowanej pomocy w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, a którzy mogliby uzyskać konkretne wsparcie w ramach ww. wirtualnych konsultacji medycznych.

pdf    drukuj    drukuj