trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wspieranie obszarów podmiejskich wyzwaniem dla aglomeracji

    W dniach 24 – 25 maja Marszałek Marek Woźniak uczestniczyć będzie w konferencji pt.: „Wspieranie zrównoważonych społeczności – rola obszarów podmiejskich”, organizowanej w Dublinie przez Europejską Platformę Regionów Podmiejskich PURPLE.

    Obrady podzielone będą na trzy bloki tematyczne. Prelegenci zajmą się takimi kwestiami, jak budowanie zrównoważonych społeczności w europejskiej perspektywie, lokalna polityka na rzecz wsparcia zrównoważonych społeczności oraz inicjatywy społeczności lokalnych. Uczestnicy spotkania będą dyskutować m.in. o najważniejszych wyzwaniach stojących przed obszarami podmiejskimi w Europie, zastanawiać się nad rolą zielonej infrastruktury dla poprawy jakości zasobów środowiska miejskiego oraz analizować przykłady zaangażowania mieszkańców w lokalne inicjatywy społeczne na przykładzie Regionu Dublin.

    Europejską Platformę Regionów Podmiejskich Purple tworzy 14 regionów– m.in. region Dublin, Katalonia, Flandria, Frankfurt nad Menem, a także Sztokholm i Mazowsze. Łączy je to, że podejmują wspólne działania, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał znajdujących się na ich terytorium aglomeracji miejskich. Należące do sieci Purple podmioty - poprzez organizację seminariów i konferencji oraz opracowywanie dokumentów tematycznych -  dbają o przyrost wiedzy na temat terenów podmiejskich i konieczności ich zrównoważonego rozwoju na poziomie europejskim, narodowym i regionalnym. Dążą do wprowadzenia takich polityk, które uwzględniają potrzeby podmiejskiego rolnictwa i ogrodnictwa, a także potrzebę otwartej przestrzeni zarządzanej w sposób zrównoważony, wzmacniającej lokalną bioróżnorodność, dostępnej i umożliwiającej rekreację.

    Sieć Purple włącza się także w realizację projektów finansowanych z programów UE - m.in. programu SURF, obejmującego zrównoważone zarządzanie obrzeżami miast oraz programu PURE FOOD - projektu badawczy dla młodych naukowców dotyczącego zrównoważonej żywności.