trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

WSPIERAJĄ EDUKACJĘ ZAWODOWĄ

    Radni z sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki rozpatrzyli w trakcie październikowych obrad m.in. informację o funkcjonowaniu centrów wsparcia rzemiosła, kształcenia dualnego i zawodowego. W 2017 roku sejmik podjął uchwały o utworzeniu takich samorządowych placówek w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu. Ich rolą jest bycie koordynatorem na linii pracodawca – szkoła – uczeń, a także szeroko rozumiane propagowanie wyboru szkół branżowych. Zajmują się np. doradztwem zawodowym, promują kształcenie w najbardziej poszukiwanych na rynku kierunkach, biorą udział w projektach unijnych. W przygotowanym dla radnych materiale wymieniono działania podejmowane przez CWRKDiZ, jak porozumienia zawierane z izbami rzemieślniczymi i cechami rzemiosł, inicjatywy w zakresie doradztwa zawodowego, organizację praktyk i staży zagranicznych, projekty „Noc Zawodowców” czy „Młodzieżowe misje gospodarcze”.

    Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała propozycje zmian w tegorocznym budżecie oraz projekt uchwały sejmiku w sprawie programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, a także zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.


    Galeria zdjęć: