Wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla Banków Żywności


Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla czterech wielkopolskich Związków Stowarzyszeń Banków Żywności w Poznaniu, Pile, Koninie oraz Lesznie, które w obecnym stanie epidemii borykają się z trudnościami dotyczącymi transportu żywności dla najbardziej potrzebujących. Łączna kwota wsparcia przeznaczona na ten cel to 100 tys zł.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego reagując na pilny problem związany z pokryciem kosztów transportu żywności do potrzebujących, których liczba znacząco wzrosła w wyniku skutków społeczno-gospodarczych COVID-19, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej pn. „Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych w lokalizacjach problematycznych w związku z transportem żywności z wielkopolskich banków żywności do potrzebujących – zwalczanie skutków społeczno-gospodarczych choroby COVID-19”.

W wyniku podjętej uchwały środki w wysokości po 25 tysięcy złotych zostaną przekazane do wszystkich czterech wielkopolskich Związków Stowarzyszeń Banków Żywności: w Poznaniu, w Pile w Koninie oraz w Lesznie.

„Epidemia koronawirusa spowodowała szereg utrudnień w niesieniu pomocy potrzebującym, a także zwiększyła liczbę osób, które takie wsparcie powinny otrzymać. Ograniczenia dotyczące kontaktów oraz możliwości przekazania żywności zostały mocno utrudnione. Zaistniała sytuacja znacząco ograniczyła możliwości operacyjne wielu Banków Żywności w związku z czym Samorząd Województwa Wielkopolskiego wsparł dodatkowymi środkami finansowymi te organizacje aby dalej mogły sukcesywnie realizować swoje zadania” – mówi Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Każdy z dotowanych podmiotów jako Związek Stowarzyszeń współpracuje z kilkudziesięcioma, a nawet blisko setką lokalnych organizacji dostarczających żywność potrzebującym. W ten sposób dotowane podmioty zapewnią finansowanie transportu żywności od nich odbieranej i dalej poprzez lokalną organizację dystrybuowanej do mieszkańców Wielkopolski, którzy wymagają wsparcia żywnościowego. Są to nie tylko osoby, które straciły źródła swoich dochodów w wyniku skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa SARS-CoV-19, czy są bez środków do życia, ale także takie, które znalazły się w przymusowej kwarantannie.

Pokrycie kosztów transportu było problematyczne w wielu lokalizacjach jeszcze przed okresem pandemii wywołanej SARS-CoV-2, co zostało wcześniej dostrzeżone i ujęte w Planie Działań unijnego projektu EcoWaste4Food z programu Interreg Europa.

 


Galeria zdjęć:

  • Wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla Banków Żywności
pdf    drukuj    drukuj