WRPO 2014+ wesprze rewitalizację centrum Szamotuł


Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z Burmistrzem Szamotuł Włodzimierzem Kaczmarkiem podpisali umowy na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 (WRPO 2014+) rewitalizacji centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych, poprzez modernizację rynku i parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach.

Realizacja inwestycji wartej blisko 14 mln 590 tys. zł, zostanie wsparta funduszami unijnymi, będącymi w gestii Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w wysokości przeszło 8 mln 22 tys. zł. To zadanie wpisuje się w działanie pn. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” WRPO 2014+. Ukończenie inwestycji planowane jest na koniec września 2020 roku.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Wspólnotą Mieszkaniową ul. Rynek 17 i Stowarzyszeniem Szamotulski Rynek. Obejmie prace projektowe i budowlane z myślą o stworzeniu przestrzeni służącej aktywizacji społeczno – gospodarczej, poprawie warunków życia oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i wszelkiej dyskryminacji szamotulskiej społeczności. Poprawi m.in. dostęp do edukacji, kultury i rozrywki, pobudzi lokalną przedsiębiorczość, stworzy nowe miejsca pracy i wpłynie na estetykę przestrzeni publicznej, czyniąc ją bardziej atrakcyjną. Usunie też bariery architektoniczne.


Galeria zdjęć:

  • WRPO 2014+ wesprze rewitalizację centrum Szamotuł
  • WRPO 2014+ wesprze rewitalizację centrum Szamotuł
pdf    drukuj    drukuj