trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wręczono stypendia dla uczniów i słuchaczy WSCKZiU

  Jednorazowe stypendia za wyniki w nauce dla uczniów i słuchaczy Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, są przyznawane od 2017 roku.

  Wysokość stypendium w danym roku kalendarzowym ustala Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Od 2017 roku wypłacane jest stypendium w wysokości 1 000,00 zł/semestr/osobę. Stypendium przyznawane jest w każdym semestrze danego roku szkolnego średnio 3 uczniom lub słuchaczom z każdego oddziału, którzy spełnili łącznie następujące kryteria podstawowe:
  1)  uzyskali w semestrze średnią ocen nie mniejszą niż 4,75 – obliczoną przez wychowawcę,
  2) w dniu złożenia wniosku o przyznanie stypendium są uczniami WSCKZiU oraz nie ukończyli 24. roku życia.

  Przy decyzji o przyznaniu stypendium pod uwagę bierze się również m.in. aktywną działalność na rzecz szkoły oraz środowiska lokalnego i osiągnięcia w olimpiadach. 

  Tegoroczne wręczenie stypendiów z udziałem Pauliny Stochniałek, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego odbyło się w środę 22 czerwca w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

  Uroczystość uświetnił występ Katarzyny Zawady, laureatki Złotej Eurydyki – I nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki – Anna German.

  W drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 jednorazowe stypendium za wyniki w nauce w wysokości 1 000 zł otrzymało łącznie 192 uczniów i słuchaczy z Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Poznania, Gniezna, Konina, Ostrowa Wielkopolskiego, Rawicza, Złotowa oraz Wrześni. 

  Stypendystom wręczono też pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.


  Galeria zdjęć: