trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

WORD-y na plusie

    Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za rok 2008. Duży wpływ na ostateczny kształt budżetu miały liczne zmiany w planowanych wydatkach dokonywane w trakcie minionego roku. Związane było to m.in. z malejącymi wpływami z podatku CIT oraz korektami w harmonogramach zadań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa zostało pozytywnie zaopiniowane przez radnych komisji.

    Komisja zapoznała się także ze sprawozdaniem z działalności wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. W minionym roku zyski tychże instytucji w Wielkopolsce wyniosły 5,6 mln zł, co wiąże się głównie ze wzrastającą liczbą zdających egzaminy na prawo jazdy.