trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Województwo wielkopolskie wspiera Centrum Idei Rodła w Zakrzewie

  *6 lutego Marszałek Marek Woźniak i Marek Buława, Wójt Gminy Zakrzewo podpisali umowę o wsparciu finansowym działalności kulturalnej gminy w zakresie funkcjonowania Centrum Idei Rodła w Domu Polskim w Zakrzewie. 150 tys. złotych pochodzi z budżetu województwa wielkopolskiego.*


  – Przechodzimy dziś od porozumienia do podpisania umowy, a inauguracja projektu odbędzie się w marcu. Mam nadzieję, że Dom Polski i samo Zakrzewo staną się krajowym ośrodkiem, który będzie przechowywał i rozwijał pamięć o ideach spod znaku Rodła – powiedział Marszałek Marek Woźniak. – Jeśli projekt ten będzie realizowany mądrze i efektywnie, to Zakrzewo stanie się bezkonkurencyjnym w Polsce miejscem związanym z Rodłem, miejscem widocznym na mapie kraju.
  Do rozmów wstępnych między Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Wójtem Gminy Zakrzewo oraz Dyrektor Domu Polskiego doszło 1 października 2019 r. Wtedy został podpisany list intencyjny, w którym strony zadeklarowały współpracę przy powstaniu w Zakrzewie Centrum Idei Rodła oraz popularyzowaniu idei Rodła. W listopadzie Dom Polski, funkcjonujący jako zakrzewski dom kultury, stał się Centrum Idei Rodła. Jego twórcy czują się dziedzicami testamentu patriotycznego ks. dr. Bolesława Domańskiego, sformułowanego w „Pięciu prawdach Polaków” podczas pierwszego Kongresu Związku Polaków w Niemczech w 1938 r. Ks. Domański przez wiele lat był proboszczem (1903-1939) polskiej parafii w leżącym wówczas na terenie Niemiec Zakrzewie, wybitnym działaczem patriotycznym, społecznym i gospodarczym, prezesem V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech. Samo zaś Zakrzewo, które liczyło ponad 4 tys. mieszkańców, w latach 30. było nazywane małą Warszawą, gdyż pełniło rolę nieformalnej stolicy Polaków zamieszkałych na terenie Niemiec. Nowa działalność kulturalna Domu Polskiego ma służyć upamiętnianiu, zachowywaniu i upowszechnianiu dziedzictwa i przesłania idei „RODŁA” w regionie, Polsce i wśród Polonii. W ramach współpracy z samorządem województwa Centrum ma również służyć budowaniu tożsamości obywatelskiej, tolerancji, szacunku oraz edukować dzieci i młodzież.
  20 grudnia 2019 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zakrzewo na realizację zadań, służących popularyzacji idei Rodła. Warunki realizacji zadania określa podpisana dzisiaj umowa.
  –Dom Polski to jedna z niewielu instytucji w Wielkopolsce, ale także w naszym kraju, pielęgnujących pamięć o znaku Rodła. Myślę, że idea Rodła, wartości patriotyczne spod tego znaku i działania, jakie podejmował ks. Bolesław Domański w okresie międzywojennym, zasługują na to, aby je promować – stwierdził wójt Marek Buława.

  Fot. UMWW

  Na ostatnim zdjęciu (od lewej): Barbara Matysek-Szopińska, Dyrektor Domu Polskiego – Centrum Idei Rodła w Zakrzewie, Marek Buława, Marszałek Marek Woźniak oraz Henryk Szopiński, radny województwa wielkopolskiego

   


  Galeria zdjęć: