trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wodór – energetyczna przyszłość Wielkopolski

  *„Chcemy być w awangardzie zielonego ładu” – mówił Marszałek Marek Woźniak podczas otwarcia inauguracyjnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. Odniósł się w ten sposób do ambitnych planów Komisji Europejskiej dotyczących zapobiegania zmianom klimatu oraz gotowości do działania Wielkopolski w tym zakresie. *

  Marszałek Woźniak podkreślił, że jako region staramy się dostrzegać, analizować i planować w naszych działaniach odnawialne źródła energii, jako element krajobrazu Wielkopolski najbliższej przyszłości. Przykładem pozytywnych zmian może być stopniowe zastępowanie pojazdów transportu zbiorowego tymi o napędzie hybrydowym i coraz częściej elektrycznym. Ta pozytywna zmiana odbywa się przy wsparciu funduszami unijnymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, będącymi w gestii Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

  „Wodór jest bardzo obiecujący, dlatego, że jest bez wątpienia zielonym źródłem energii, a ogniwa wodorowe są stosunkowo prostymi urządzeniami. To technologia jutra, rozwijana już dziś przez wiodące gospodarki na świecie. Dlatego przyglądamy się uważnie temu procesowi, gdyż będzie to bardzo ważny sektor produkcji i przechowywania energii” – podkreślał Marszałek, zwłaszcza w kontekście transformacji energetycznej wschodniej Wielkopolski.

  Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, w którym 6 grudnia 2019 r. uczestniczył także Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, było okazją do wręczenia aktów powołania Członkom Wielkopolskiej Platformy Wodorowej oraz przekazania wyróżnień i nagród w konkursach: „Energia mojej przyszłości – Wielkopolska 2050” oraz „HydroGen – Wodorowe Pokolenie – Wielkopolska 2050”.

  Zmiany klimatyczne i podjęte zobowiązania strategiczne przez Unię Europejską i Polskę wymagają podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do zapobieżenia ewentualnym niekorzystnym zjawiskom gospodarczym, których wpływ na tempo rozwoju regionu może spowodować jego spowolnienie. Stąd Zarząd Województwa podjął decyzję o utworzeniu wielopłaszczyznowej platformy współpracy międzyśrodowiskowej biznesu, nauki, samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych pod nazwą Wielkopolska Platforma Wodorowa. W założeniu ma ona sprzyjać efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz nisko i zeroemisyjnej gospodarki.

  Grudniowe spotkanie zainaugurowało prace Platformy, która działać będzie poprzez Zgromadzenie Ogólne oraz cztery Panele: Biznesu, Nauki, Liderów Samorządowych, Obywatelski.


  Galeria zdjęć: