trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wiślańskie rozmowy przewodniczących

  Gospodarzem posiedzenia, na które przyjechali szefowie polskich sejmików i towarzyszący im dyrektorzy biur/kancelarii, był przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Mirosław Mazur. To województwo sprawuje prezydencję w konwencie od stycznia 2024 r., po dolnośląskim (kierującym pracami w II półroczu 2023 r.) oraz Wielkopolsce (I półrocze 2023 r.).

  28 lutego uczestnicy obrad omówili m.in. problem nielegalnego podrzucania i składowania odpadów, tzw. „bomb ekologicznych”, które stanowią realne zagrożenie. W specjalnym stanowisku Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP zaapelował, by podjąć skuteczne działania zmierzające do likwidacji miejsc nielegalnego przechowywania odpadów.

  Tego dnia goście rozmawiali także na temat inicjatyw i wyzwań podejmowanych przez młodzieżowe sejmiki województw. 29 lutego dyskusję zdominowały z kolei sprawy promocji turystycznej w wymiarze lokalnym i regionalnym, a gospodarze zaprezentowali kampanie społeczne realizowane w województwie śląskim.

  Wielkopolskę reprezentowała podczas obrad przewodnicząca sejmiku Małgorzata Waszak-Klepka, której towarzyszył dyrektor Kancelarii Sejmiku UMWW Ryszard Taciak.

  Przypomnijmy, że Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Powołano go podczas obrad XVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP 2 kwietnia 2009 r. w Gdańsku. 


  Galeria zdjęć: