WIRTUALNY SZLAK


Informacja zatytułowana „Szlak Piastowski w przestrzeni wirtualnej” była tematem (wirtualnego nota bene, bo przeprowadzonego zdalnie) majowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki.
Szlak Piastowski w odnowionej jest jednym z najważniejszych produktów turystycznych, które promuje Wielkopolska. Już wcześniej silny nacisk kładziono na działania w przestrzeni internetowej. Obecnie taka obecność jest szczególnie istotna. Jak przekazano radnym, tytułowa obecność szlaku w cyberprzestrzeni w liczbach wygląda następująco: 33 promocyjne i komercyjne strony internetowe (w tym najważniejsza, oficjalna: www.szlakpiastowski.pl), 40 profili społecznościowych, 10 aplikacji mobilnych, 10 wirtualnych spacerów.
Komisja zapoznała się również ze sprawozdaniami z realizacji w ubiegłym roku programów współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi, a także z informacją o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na zadania dotyczące turystyki i sportu (choć, jak podkreślono, od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zależy, czy i jakie umowy będą podpisywane z podmiotami, których oferty zostały zakwalifikowane do przyznania wsparcia).
Radni ponadto zaopiniowali pozytywnie projekty uchwał sejmiku dotyczących przekazania pomocy jednostkom samorządu terytorialnego, między innymi w zakresie realizacji programu „Szatnia na medal”.


Galeria zdjęć:

  • WIRTUALNY SZLAK
pdf    drukuj    drukuj