trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wieloletni Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023

  Uchwała Nr LI/1151/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018 roku - pobierz dokument
  Wieloletni Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2023 - pobierz dokument
  Opinia Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - pobierz dokument

  Uchwała Nr XII/231/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października  2019 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 - pobierz dokument
  Opinia Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - pobierz dokument

  Uchwała Nr XXXVIII/733/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2022 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 - pobierz dokument
  Opinia Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - pobierz dokument