Wielkopolskie gminy dobrze wykorzystują środki unijne


24 lipca Marszałek Marek Woźniak odwiedził Rawicz, Jutrosin i Zduny. Pretekstem do wizyty w tych trzech wielkopolskich miasteczkach było podpisanie umów z włodarzami gmin na dofinansowanie środkami unijnymi -  będącymi w gestii Zarządu Województwa - inwestycji, realizowanych przez lokalne samorządy.

Gmina Rawicz postawiła na rewitalizację. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał blisko 7 mln złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rewitalizację zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3. Projekt o wartości 20 mln złotych, który zakłada nadanie nowych funkcji społecznych, w tym również zdrowotnych oraz edukacyjnych rewitalizowanej infrastrukturze obejmie remont i przebudowę elewacji, fasad i dachów budynków, pomieszczeń oraz modernizację instalacji, a także zagospodarowanie przyległego terenu znajdującego się na obszarach rewitalizacji.
Z kolei gmina Jutrosin uporządkuje gospodarkę ściekową. Blisko 6 milionów złotych unijnego dofinansowania z WRPO 2014+ gmina otrzyma na budowę kanalizacji sanitarnej Szkardowo – Ostoje w aglomeracji Jutrosin. Inwestycja przewiduje, że 1 222 osób skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków. Nowa instalacja przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, co z kolei przełoży się na znaczącą poprawę jakości życia mieszkańców.
Zdunowski samorząd przygotowuje się do przywrócenia blasku dawnej zabytkowej kaflarni. Przebudowa i modernizacja budynków kaflarni i stworzenie w nich miejsc dla celów kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych pochłonie blisko 7,5 mln zł i będzie możliwa dzięki dofinansowaniu unijnemu w wysokości ponad 4 mln zł. Realizacja tej inwestycji przyczyni się nie tylko do zaktywizowania społeczności lokalnej, ale także wzrostu atrakcyjności turystycznej tego miejsca. Zarząd Województwa przyznał także dofinasowanie unijne na rekultywację składowiska odpadów w miejscowości Konarzew oraz drugi etap budowy kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny i modernizacji oczyszczalni ścieków. W sumie gminie przyznano ponad 7 milionów złotych z Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Na zakończenie wizyty Marszałek Woźniak pojechał do Odolanowa. Lokalny samorząd przeprowadził rewitalizację wpisanego do rejestru zabytków kościoła poewangelickiego w Odolanowie, poprzez zmianę jego sposobu użytkowania z religijnego na obiekt o charakterze kulturalnym. Rewitalizacja uchroni kościółek przed degradacją, a centrum kulturalne, które w nim funkcjonuje stanie się ciekawym miejscem spotkań i spędzania wolnego czasu mieszkańców, organizacji wystaw, koncertów czy konferencji. Niewątpliwie przyczyni się także do uatrakcyjnienia tego miejsca w aspekcie turystycznym.
Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 3,2 mln zł. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie i Miastu Odolanów na remont byłego kościoła poewangelickiego blisko 2 mln zł dofinansowania unijnego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 4.4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Ponadto Urząd Marszałkowski w Poznaniu przekazał na inwestycję dotację w wysokości 40 tys. zł.


Galeria zdjęć:

  • Wielkopolskie gminy dobrze wykorzystują środki unijne
  • Wielkopolskie gminy dobrze wykorzystują środki unijne
  • Wielkopolskie gminy dobrze wykorzystują środki unijne
  • Wielkopolskie gminy dobrze wykorzystują środki unijne
  • Wielkopolskie gminy dobrze wykorzystują środki unijne
  • Wielkopolskie gminy dobrze wykorzystują środki unijne
  • Wielkopolskie gminy dobrze wykorzystują środki unijne
  • Wielkopolskie gminy dobrze wykorzystują środki unijne
  • Wielkopolskie gminy dobrze wykorzystują środki unijne
pdf    drukuj    drukuj