trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wielkopolskie Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego organizuje przy współpracy
  ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski „Wielkopolskie Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej”, w ramach którego odbędą się dwie konferencje:

  • Przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz promocja Elektronicznej Bazy Ofert Inwestycyjnych Województwa Wielkopolskiego dla jednostek samorządu terytorialnego.
  • Procedura i metodyka obsługi inwestora oraz promocja Elektronicznej Bazy Ofert Inwestycyjnych Województwa Wielkopolskiego dla jednostek samorządu terytorialnego.
    

  Celem konferencji jest zaprezentowanie instrumentów służących polityce stymulowania napływu inwestycji do Wielkopolski. Jednym z nich jest Elektroniczna Baza Ofert Inwestycyjnych będąca zaawansowaną platformą ofert inwestycyjnych prezentowanych przez gminy, powiaty i innych właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w naszym regionie.

  Forum odbędzie się 1 i 2 grudnia 2009 roku w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie.

  Patronat medialny nad konferencjami sprawują: Portal Samorządowy RegioPortal.pl, Radio Merkury Poznań, Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. 

  Projekt realizowany jest w ramach WRPO, Priorytet I, Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja Regionalnej Gospodarki.

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.sgipw.wlkp.pl