„Wielkopolskie e-zdrowie”


21 lutego  w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu, Leszek Wojtasiak, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego otworzył konferencję „Wielkopolskie e-zdrowie”.

Spotkanie poświęcone było działaniom podejmowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w obszarze e-zdrowia w zakresie informatyzacji podmiotów leczniczych oraz budowania platformy regionalnej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele zarówno wojewódzkich, jak i pozostałych podmiotów leczniczych, a także członkowie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz działający w zakresie podstawowej opiece zdrowotnej.

W ramach konferencji zostanie przedstawiona koncepcja realizacji projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, o którego dofinansowanie Samorząd Województwa Wielkopolskiego ubiegać się będzie w ramach WRPO na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest wyposażenie placówek leczniczych podległych beneficjentowi, szpitali powiatowych i innych podmiotów leczniczych niepodlegających Województwu Wielkopolskiemu w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia EDM, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM i tworzących się Platform P, a także stworzenia regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywane i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu.

W załączeniu program Konferencji „Wielkopolskie e-zdrowie".


pdf    drukuj    drukuj