Wielkopolskie doświadczenie obligacji wojewódzkich dla Ukrainy


Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak spotkał się z delegacją z Ukrainy. Goście z Ukrainy przebywali w Wielkopolsce w ramach szwajcarsko-ukraińskiego projektu „Wspieranie decentralizacji na Ukrainie” DESPRO. Koordynatorem wizyty studyjnej była Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej (PAUCI). W skład delegacji wchodzili m.in. przedstawiciele Narodowej Komisji Papierów Wartościowych i Rynku Giełdowego Ukrainy, instytucji finansowych, ich stowarzyszeń oraz eksperci zaangażowani w przygotowanie ustawodawstwa dot. finansów ukraińskich samorządów.

Jedną z kwestii interesujących stronę ukraińską były doświadczenia Województwa Wielkopolskiego w zakresie pozyskiwania środków do budżetu województwa poprzez emisję obligacji wojewódzkich. W świetle zapowiadanego sfinalizowania reformy decentralizacyjnej na Ukrainie (wg oficjalnych zapowiedzi w 2020 r.) strona ukraińska poszukuje rozwiązań dla wprowadzenia mechanizmów pozyskiwania przez władze lokalne i regionalne środków poprzez emisję obligacji.
Podczas spotkania z Wicemarszałkiem Wojciechem Jankowiakiem przedstawiono także formułę partnerstwa publiczno-prywatnego oraz możliwości realizacji transferów z budżetu centralnego. Wicemarszałek przedstawił też krótko relacje Województwa Wielkopolskiego z partnerami z Ukrainy. Podkreślił, że w okresie budowy instytucji i mechanizmów samorządowych polscy samorządowcy korzystali z doświadczeń partnerów zachodnioeuropejskich. Samorząd Województwa Wielkopolskiego, doceniając użyteczność takiej pomocy, jest gotowy dzielić się swoimi doświadczeniami z partnerami z Ukrainy.

 


Galeria zdjęć:

  • Wielkopolskie doświadczenie obligacji wojewódzkich dla Ukrainy
  • Wielkopolskie doświadczenie obligacji wojewódzkich dla Ukrainy
  • Wielkopolskie doświadczenie obligacji wojewódzkich dla Ukrainy
pdf    drukuj    drukuj