Wielkopolska za uczciwą i zrównoważoną Wspólną Polityką Rolną!


12 września 2019 roku podczas Targów Hodowców Zwierząt SPACE w Rennes, odbyła się konferencja poświęcona Wspólnej Polityce Rolnej na rzecz przeobrażeń agroekologicznych i żywieniowych w regionach. W wydarzeniu uczestniczył Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Obecni na konferencji przedstawiciele regionów Koalicji AgriRegions podpisali Manifest, którego celem jest zabieganie o zachowanie silnej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i wzmocnienie roli europejskich regionów w jej wdrażaniu w latach 2021 – 2027. Głównym przesłaniem tego dokumentu jest zapewnienie udziału władz regionalnych w rzeczywistym kształtowaniu krajowych planów strategicznych dotyczących WPR; konieczność utrzymania zaangażowania regionów we wdrażaniu rozwoju obszarów wiejskich w kontekście kolejnego programowania WPR oraz wprowadzenie WPR opartej na budżecie utrzymanym na dotychczasowym poziomie.
W swoim wystąpieniu Wicemarszałek Krzysztof Grabowski podkreślił, że Wielkopolska to silnie rozwinięty nowoczesny region, o wysokim potencjale rolniczym, aktywnie włączający się w kształtowanie europejskiej polityki rolnej, m.in. poprzez udział w europejskich projektach Interreg, takich jak chociażby projekt przeciwdziałający marnotrawieniu żywności EcoWaste4Food. Także dzięki aktywnemu członkostwu w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (European Network of Regional Culinary Heritage). Dobro wielkopolskiego rolnika oraz potencjał rozwojowy naszego regionu jest dla nas bardzo ważny. Rozwój rolnictwa w Wielkopolsce możliwy był przede wszystkim dzięki korzyściom płynącym ze Wspólnej Polityki Rolnej. „Chcemy, by to regiony decydowały o tym, na co wydatkować środki w ramach II filaru WPR. Zależy nam na tym tak samo, jak wszystkim pozostałym obecnym przedstawicielom Koalicji Regionów Rolniczych. Przy tym konieczne jest, by dbać o równomierny i zrównoważony rozwój naszych regionów. Mamy wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wiemy, jakie są potrzeby wielkopolskiej wsi i nie zgadzamy się na model zarządzania środkami wyłącznie na poziomie centralnym” – powiedział Wicemarszałek Grabowski.
Spotkanie podsumował Loïg Chesnais-Girard, Przewodniczący Rady Regionalnej Bretanii. Przedstawił trzy postulaty: wzmocnienie Koalicji AgriRegions przez częstsze spotkania i dyskusje; utworzenie grup roboczych, by wypracować i promować konkretne, optymistyczne rozwiązania na przyszłość oraz zacieśnienie więzi między regionami Koalicji z wykorzystaniem dostępnych europejskich programów.
Sygnatariusze Manifestu kontynuowali dyskusję podczas roboczego spotkania. Wypracowano konkretne plany dalszej współpracy, wśród których znalazło się m.in. przedstawienie postulatów Manifestu przyszłemu Komisarzowi UE ds. rolnictwa oraz organizacja kolejnego spotkania Koalicji Regionów w Poznaniu.

Przypomnijmy, że Koalicja AgriRegions zawiązana została w 2018 roku, a jej inicjatorem była francuska Bretania. Oprócz Województwa Wielkopolskiego przystąpiło do niej 12 innych regionów: włoskie (Emilia-Romania, Toskania, Tyrol Południowy), hiszpańskie (Estremadura, Andaluzja, Kastylia i León), portugalski (Azory), niemieckie (Badenia-Wirtembergia, Bawaria) oraz francuskie (Nowa Akwitania, Kraj Loary, Owernia-Rodan-Alpy). Koalicja aktywnie działa na forum europejskim, na bieżąco monitorując propozycje legislacyjne i negocjacje dotyczące przyszłej WPR, kładąc nacisk na konieczność uwzględnienia głosu regionów w kształtowaniu polityki rolnej.

 Zał. Manifest


Galeria zdjęć:

  • Wielkopolska za uczciwą i zrównoważoną Wspólną Polityką Rolną!


Pliki do pobrania:pdf    drukuj    drukuj