Wielkopolska obrała kurs na wodór


We wtorek 29 września 2020 roku Jacek Bogusławski, Członek ZWW i jednocześnie Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej otworzy organizowaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego KONFERENCJĘ ONLINE „Wielkopolska – kierunek wodór”.  Konferencja rozpocznie się o godz. 9.00 i potrwa do godz. 13.00. Do udziału w tym bezpłatnym wydarzeniu są zaproszeni wszyscy zainteresowani wykorzystywaniem wodoru i wiążący swą przyszłość z rozwojem gospodarki wodorowej.    

Podczas konferencji swoją wiedzą na temat wodoru, m.in. jego produkowania, przechowywania czy wykorzystywania podzielą się eksperci krajowi i zagraniczni ds. energii i technologii wodorowych, transportu niskoemisyjnego, zmiany modeli biznesowych, legislacji, finansowania oraz przedstawiciele: start-upów, MŚP, JST i nauki. 

Organizatorzy szczególnie zachęcają do udziału w tym spotkaniu online przedsiębiorców, którzy dowiedzą się, jakie mają szanse na rozwój biznesu w obrębie gospodarki wodorowej. Zwłaszcza w dobie kryzysu firmy napotykają trudności, ale moment ten wyzwala także ich aktywność do poszukiwania nowych obszarów działalności. Czy warto zaryzykować biznes z wodorem? Wodór daje możliwość tworzenia nowych produktów i usług opartych na tym ultranowoczesnym nośniku energii, w sektorze, który dopiero zaczyna się rozwijać, gdzie jest jeszcze mała konkurencja, a więc szansa odniesienia sukcesu jest niewspółmiernie większa niż na rozwiniętych i dojrzałych rynkach.

Z kolei do przedstawicieli JST adresowane są wykłady, których tematem są najważniejsze zagadnienia dotyczące gospodarki wodorowej, ram strategiczno-legislacyjnych czy finansowania. 

W ostatnich latach Samorząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje działania wspierające i promujące technologie wodorowe. Przypomnijmy, że Zarząd Województwa podjął decyzję o utworzeniu wielopłaszczyznowej platformy współpracy międzyśrodowiskowej biznesu, nauki, samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych pod nazwą Wielkopolska Platforma Wodorowa (grudzień 2019). W założeniu ma ona sprzyjać efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz nisko i zeroemisyjnej gospodarki.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Szczegółowy program i zasady rejestracji na stronie: https://konferencja-kierunekwodor.pl/   

 

 


Galeria zdjęć:

  • Wielkopolska obrała kurs na wodór
pdf    drukuj    drukuj