trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wielkopolska docenia rzemieślników

  Gala wręczenia nagród w konkursie „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik Roku” - Edycja 2021

   

  Czwartą już edycję konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik  Roku” podsumowano podczas uroczystej gali wręczenia nagród, która odbyła się 12-go grudnia 2022 roku w Zespole Szkół Przyrodniczych w Poznaniu.

  Wydarzenie wyczekiwane i uroczyście obchodzone poprowadziła przewodnicząca kapituły konkursowej i dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW w Poznaniu p. Dorota Kinal.

  Zamysłem organizatorów i główną ideą konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik Roku” jest promocja szkolnictwa zawodowego i zawodów rzemieślniczych oraz docenienie najlepszych Wielkopolskich Rzemieślników. Nagrodzono i wyróżniono Mistrzów oraz Czeladników, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem przed Izbą Rzemieślniczą w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu.

  Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, koordynatorem Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a współorganizatorami Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Izba Rzemieślnicza w Kaliszu oraz Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza.

  W kryteriach oceniania brano pod uwagę: ocenę z egzaminu, dodatkowe osiągnięcia zawodowe potwierdzone certyfikatem, dyplomem, zaświadczeniem, świadectwem, kontynuację zatrudnienia w wyuczonym zawodzie, nagrody i wyróżnienia w konkursach zgodnych z wyuczonym zawodem, aktywność w mediach społecznościowych ukierunkowaną na promocję rzemiosła i zawodu.

  Kapituła tegorocznego Konkursu wyłoniła zwycięzców i wyróżnionych, łącznie 16 osób, w tym 10 czeladników i 6 mistrzów z zawodach rzemieślniczych. Do Laureatów i wyróżnionych powędrowały pamiątkowe statuetki, listy gratulacyjne oraz nagrody finansowe. W kat. Mistrz uhonorowano wyróżnieniami trzy osoby i trzy kolejne nagrodami głównymi, natomiast w kat. Czeladnik 2021r wręczono 7 wyróżnień i 3 nagrody główne.

  Zaszczytny tytuł Wielkopolskiego Mistrza roku 2021 i nagrodę I stopnia tj. nagrodę pienieżną w kwocie 7000 zł otrzymało dwóch fachowców: p. Monika Bogdańska – z zawodu krawcowa oraz p. Przemysław Wroński z Kalisza - przedstawiciel zawodu kotlarz-ślusarz.  Nagrodą II stopnia tj. nagrodą pienieżną w kwocie 5000 zł doceniono również p. Laurę Kwaśny, która na co dzień wykonuje zawód fryzjerki.

  Tytuł Wielkopolskiego Czeladnika 2021 roku i nagrodę pienieżną w kwocie 5000 zł otrzymał Jakub Zastróżny z Poznania z zawodu monter mechanik motocyklowy. Nagrodę II stopnia – 4000 zł w tej kategorii przyznano kaliskiemu elektromonterowi - p .Wiesławowi Bachorzowi, zaś nagrodę III stopnia 3000 zł p. Marii Lewandowskiej – fryzjerce z Poznania.

  Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili i wręczyli nagrody m.in. Pani Paulina Stochniałek – Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pan Jerzy Bartnik – Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Pan Tomasz Wika – Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu oraz Pan Tadeusz Moczyński – Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Kaliszu, Dyrektorzy Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele rzemiosła, przedsiębiorcy oraz szkół kształcących zawodowo.

  Galę konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik  Roku” uświetnił występ dwojga cenionych artystów i zarazem mistrzów w swoim fachu: sopranistki Joanny Horodko oraz barytona Jaromira Trafankowskiego solisty Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

  Na ręce wszystkich laureatów i wyróżnionych oraz uczestników wydarzenia składamy serdeczne gratulacje i podziękowania, w szczególności do przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Izby Rzemieślniczej w Kaliszu, Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej oraz Cechów Rzemiosł Różnych. 


  Galeria zdjęć: